WAT IS OSINT?

OSINT staat voor Open Source Intelligence. Voor ons is OSINT een intelligentiecyclus waarbij u, uw vraag (ons onderzoeksdoel) centraal staan. OSINT bevat alle openbare toegankelijke informatiesystemen zowel online als offline. Een belangrijk onderdeel van OSINT is Social Media Intelligence (SOCMINT), dit verwijst naar alle informatie die wordt verzameld uit alle social media platformen. Door gebruik te maken van de juiste tools, platformen, databases, methodieken, technieken en software, dit in combinatie met een OSINT mindset, vinden we alle beschikbare informatie over ons onderzoeksdoel.

 

VOORDELEN VAN EEN OSINT ONDERZOEK:

 • Het is snel inzetbaar;
 • De informatie is direct beschikbaar;
 • Levert nieuwe informatie op;
 • Meer bewijsmateriaal;
 • Kan een doorbraak betekenen in een zaak;
 • De verkregen informatie is legaal;
 • Informatie is altijd up-to-date;
 • Er zijn geen juridische consequenties aan verbonden;
 • Overzichtelijke rapportage;
 • Vooraf een heldere offerte.

 

 

OSINT & BEDRIJFSRECHERCHE

OSINT onderzoeken uit onze praktijk vanuit het bedrijfsleven:

 • Integriteitsonderzoek.
 • Onderzoek op alle beschikbare social media platformen naar online accounts van nieuwe-,  huidige- of ex- medewerkers.
 • Onderzoek van concurrentiebeding of (pre) contractuele geheimhoudingsplicht.
 • Onderzoek van onterecht ziekteverzuim.
 • Digitale stalking, afpersing of chantage door middel van Phishing, Ransomware, Malware, DDOS aanvallen etc.
 • Corruptie en steekpenningen binnen organisaties.
 • Onderzoek naar woon- of huurfraude.
 • Digitale stalking, afpersing of chantage.
 • Gehackt worden via een mobiele telefoon, laptop, computer of tablet.
 • Digitale monitoring van concurrenten, bedrijven, netwerken en organisaties.
 • Onderzoeken van digitale gegevens zoals foto's, geolocaties, e-mail adressen, gebruikersnamen, telefoonnummers, IP adressen etc.

 

 

OSINT & PARTICULIEREN

OSINT onderzoeken uit onze praktijk vanuit particulieren:

 • Onderzoek datingfraude. 
 • Onderzoek op alle beschikbare social media platformen naar online accounts van nieuwe-,  huidige- of ex- partners.
 • Digitale stalking, afpersing of chantage door middel van Shame Sexting, Sextortion, Grooming of Doxing.
 • Online smaad en laster.
 • Onderzoek naar vermissing.
 • Onderzoek naar familie.
 • Onderzoek naar uw kind zoals alcohol- of drugsgebruik, spijbelen, slachtoffer van een loverboy etc.
 • Onderzoek naar verblijf- of woonadressen.
 • Valse socialmedia accounts onder ‘eigen’ naam.
 • Gehackt worden via mobiele telefoon, laptop, computer of tablet.
 • Digitale stalking, afpersing of chantage.
 • Onderzoeken van digitale gegevens zoals foto's, geolocaties, e-mail adressen, gebruikersnamen, telefoonnummers, IP adressen etc.

 

 

 

 

CERTIFIED OSINT EXPERT®

OSINT & Recherchebureau wordt aangestuurd door een gecertificeerde en gekwalificeerde OSINT Expert, die een specialistische SPHBO-Registeropleiding “Certified Open Source Intelligence Expert” heeft afgerond. Er worden specialistische methodieken en technieken ingezet om alle beschikbare en juiste informatiebronnen te vinden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van professionele software (Automated OSINT) en webapplicaties. Een OSINT Expert moet extreem kritisch zijn om de gevonden brongegevens te verklaren en te valideren. In de continu veranderende digitale wereld komen er steeds nieuwe platformen, tools, methodieken en technieken bij. Een OSINT Expert is verplicht om blijvend zijn kennis bij te stellen en alle ontwikkelingen te blijven volgen door aanvullende cursussen of workshops te volgen op het gebied van OSINT. 

 

WETTELIJKE KADERS, AVG & OSINT

OSINT maakt gebruik van openbare, voor iedereen toegankelijke bronnen, zonder inbreuk te maken op auteursrechten, patenten of privacywetten. Hoewel het als openbaar beschikbaar wordt beschouwd kan het toch inbreuk maken op het recht op de privacy. Omdat een OSINT’er stelselmatig gebruik maakt van deze bronnen door persoonsgegevens te verzamelen en te analyseren zijn ze aan wettelijke kaders gebonden. Zo moet een OSINT’er in het  bezit zijn van een diploma en gele pas als particulier onderzoeker. Daarnaast is bij een eigen onderneming de wettelijke vergunning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en toestemming van de Korpschef van de Politie een vereiste. OSINT & Recherchebureau houdt zich aan deze kaders. Persoonsgegevens worden gewaarborgd door ons te houden aan de geheimhoudingsplicht, beveiligingsplicht en informatieplicht.