Professioneel. Integer. Transparant.

Recherchebureau met expertise op gebied van OSINT, Digitaal Forensisch Onderzoek en Cybercriminaliteit. De privédetective voor bedrijven en particulieren. Onderscheidend met onderzoek in digitale nalatenschappen. LVV - Registervertrouwenspersoon voor ongewenste omgangsvormen én integriteitsschendingen op de werkvoer.

 


 

ONZE DIENSTEN

 

 

 

ONS DOEL

We hebben één doel; waarheidsbevinding.

OSINT & Recherchebureau verzamelt en analyseert informatie ten behoeve van bewijsvoering voor civiel- en strafrechtelijke geschillen. We werken samen met een team aan specialistische partners en hebben zodoende alle expertise in huis. Daar waar nodig kunnen diverse onderzoeksmethoden en -middelen ingezet worden, zoals fysieke observaties of foto- en camera registratie. Al onze bevindingen worden in een heldere rapportage met bewijsmateriaal vastgelegd. Waarna deze kunnen worden ingebracht in een mogelijke aangifte of gerechtelijke procedure.

OSINT & Recherchebureau wordt ingezet door:

 • advocaten
 • notarissen
 • overheidsinstanties
 • bedrijven
 • particulieren
 • woningcorporaties
 • recherchebureaus
 • expertisebureaus
 • deurwaarders
 • schade onderzoeksbureaus
 • verzekeringsmaatschappijen
 • octrooi- en merkbureaus
 • financiële instellingen 
 • zorginstellingen

 

 

WETTELIJKE KADERS

Alle medewerkers van OSINT & Recherchebureau zijn gediplomeerd, gescreend en hebben toestemming van de Korpschef van de Politie om te mogen werken als particulier onderzoeker. De Korpschef van de Politie heeft het fysieke kantoor van OSINT & Recherchebureau goedgekeurd en leidinggevende gelegitimeerd. OSINT & Recherchebureau is gescreend, geregistreerd en erkend door de Ministerie van Justitie en Veiligheid en heeft de wettelijke vereiste vergunning Particulier Onderzoeksbureau met nummer: POB 1805. Als particulier onderzoeksbureau werken we volgens de regels die staan in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) en de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Rpbr). We houden ons aan de richtlijnen uit de Privacygedragscode voor Particuliere Onderzoekbureaus (PPO) van de Nederlandse Veiligheidsbranche (NVD). Daarnaast werken we volgens de richtlijnen van Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de daaruit voortvloeiende wetgevingen van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

 

TOEZICHT OP KWALITEIT:      BRANCHEVERENIGING VOOR PARTICULIERE ONDERZOEKSBUREAUS

OSINT & Recherchebureau is aangesloten bij de branchevereniging voor Particuliere Onderzoekbureaus (BPOB). De branchevereniging heeft een aanvullende Gedragscode op de Privacygedragscode sector Particuliere Onderzoekbureaus en houden hierbij toezicht op kwaliteit en naleving van de opgenomen gedragsregels.

 

LVV - REGISTERVERTROUWENS-

PERSOON

OSINT & Recherchebureau is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). Dé beroepsvereniging inzake ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie) en integriteit op de werkvloer. Iedereen heeft recht op een veilige en gezonde werkomgeving. Wilt u weten wat we voor u, als registervertrouwenspersoon, kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

 

.