BEDRIJFSRECHERCHE

Bedrijfsrecherche is een collectief voor alle recherchewerk voor bedrijven. Een particulier onderzoeker verzamelt en analyseert informatie ten behoeve van bewijsvoering voor civiel- en strafrechtelijke geschillen. Een particulier onderzoeker moet tijdens een rechercheonderzoek altijd rekening houden met de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Onderzoeksmethoden of -middelen moeten in verhouding staan met het doel wat men wil bereiken. Daarnaast moeten onderzoeksmethoden of -middelen het minst zware onderzoeksmethode of -middelen zijn. De kosten van een rechercheonderzoek verschilt per onderzoek en is afhankelijk van de werkzaamheden, uren, werktijden en de inzet van onderzoeksmethoden en -middelen. Vooraf krijgt u van ons een plan van aanpak met een offerte. Let op! De kosten zijn eventueel te verhalen op de tegenpartij en/of onderzochte persoon. Laat u zich hiervoor goed adviseren door uw adviseur of advocaat.

 

RECHERCHEONDERZOEKEN

OSINT & Recherchebureau voert de volgende onderzoeken uit waarbij sprake is van:

 • Integriteitsonderzoek
 • Bedrijfsfraude
 • Bedrijfsdiefstal en verduistering
 • Bedrijfsspionage
 • Declaratiefraude
 • Misbruik auto van de zaak
 • Concurrentiebeding
 • Corruptie en steekpenningen
 • Pre-employement screening
 • Controle werkzaamheden personeel
 • Verhaalsonderzoek
 • Ziekteverzuim
 • Nalatenschapsfraude
 • Verzekeringsfraude
 • Uitkeringsfraude
 • Merkenfraude
 • Woonfraude
 • Screening van huurders
 • Mystery shopping

 

Staat uw onderzoek er niet tussen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.